Forside

Sponsor Active er et sponsorkonsulentbureau der har specialiseret sig i, at optimere og udnytte sponsoraters værdi.

Først og fremmest ser vi på sponsorater med sponsortager i fokus. Det er vores erfaring, at sponsorater giver størst værdi hvis de tilrettelægges i overensstemmelse med virksomhedens marketing- og HR-strategier. Sponsorater skal desuden anvendes aktivt, da passive sponsorater i sig selv giver en meget lille eller slet ingen værdi. Erfaringsmæssigt ser vi ofte, at virksomheder har tegnet for mange sponsorater hvor flertallet får for lidt fokus og dermed ikke har en værdi der modsvarer investeringen. Virksomheder kan med fordel “rydde op” i deres sponsorater og fokusere tid og penge på at aktivere de sponsorater der har potentiale til at give den største værdi.

Sponsorater kan aktiveres på mange måder, fælles for dem alle er, at de skal imødekomme virksomhedens behov. Vi er derfor ikke tilhængere at de klassiske sponsorpakker og lægger stor vægt på at sponsoratets indhold skal tilpasses virksomheden. Dette giver øget tilfredshed med aftalen, hvilket er til gavn for såvel sponsortager som sponsorudbyder.