Forside

Vi er et sponsorkonsulentbureau der har specialiseret sig i, at optimere og udnytte sponsoraters værdi.

Først og fremmest ser vi på sponsorater gennem sponsormodtagers øjne og tilrettelægger sponsoratets muligheder således at de imødekommer deres ønsker og behov. Vi er derfor ikke tilhængere at de klassiske sponsorpakker og lægger stor vægt på at sponsoratets indhold skal tilpasses virksomheden. Dette giver øget tilfredshed med aftalen, hvilket er til gavn for både sponsorudbyder og modtager.